Κατηγορίες

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα pointcasualwear.gr!

Το pointcasualwear.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με διακριτικό τίτλο «POINT», με έδρα το Δήμο Ν. Ιωνίας (Δ/ση Λ. Ηρακλείου 346Β, Τ.Κ 14231), Α.Φ.Μ 079678039, Δ.Ο.Υ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΤΗΛ./FAX 2102719700 και αριθμό ΓΕΜΗ: 063990203000. Προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα pointcasualwear.gr διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ιστοσελίδα pointcasualwear.gr προσφέρει προς πώληση ρούχα και αξεσουάρ για όλους τους χρήστες ιντερνέτ οι οποίοι συνδέονται και επιθυμούν την ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρησή μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της επιχείρησης. Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης αυτής.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Κατά την διάρκεια περιήγησης/αγοράς στο pointcasualwear.gr καλείστε ΧΡΗΣΤΗΣ (μέλος ή μη της ιστοσελίδας) .Οι χρήστες/αγοραστές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη νομική υπόσταση. Ο χρήστης της ιστοσελίδας καλείται να διαβάσει τους όρους χρήσης του pointcasualwear.gr και να τους αποδεκτεί ώστε να περιηγηθεί/αγοράσει από το pointcasualwear.gr.Το pointcasualwear.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει στον χρήστη κατά την περιήγηση, εξαιτίας  μη τήρησης των όρων χρήσης.

Το pointcasualwear.gr παρέχει την δυνατότητα να εγγραφεί ο χρήστης ως μέλος του pointcasualwear.gr δηλώνοντας συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία (ΟΝΟΜΑ,ΕΠΩΝΥΜΟ,E-MAIL). Με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού σας παρέχεται η δυνατότητα (αν ο χρήστης το επιθυμεί) ενημερωτικών email σχετικά με προσφορές, νέες παραλαβές και γενικότερα νέα του pointcasualwear.gr.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Το pointcasualwear.gr πιθανόν να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους προς διαδικτυακούς ιστότοπους συνεργαζόμενων εταιριών , που δεν ανήκουν στο pointcasualwear.gr. Το pointcasualwear.gr   ρητώς δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών ιστότοπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά, πριν περιηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς.
Το pointcasualwear.gr   θα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να περιλαμβάνει στην σελίδα του όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της ιστοσελίδας του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Το pointcasualwear.gr   δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην ιστοσελίδα του προϊόντων. Ούτε το pointcasualwear.gr   αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης του pointcasualwear.gr   με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. 


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητο το pointcasualwear.gr   , τους υπαλλήλους του, τα διευθυντικά του στελέχη, τους αντιπροσώπους του, τους προμηθευτές του, καθώς και τρίτους συνεργάτες του από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών του Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη. 

Το pointcasualwear.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των παρόντων όρων, εντός πάντα των πλαισίων της νομιμότητας και ο χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στο pointcasualwear.gr. Το pointcasualwear.gr έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει ή/και καταργήσει το σύνολο ή τμήμα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας (πχ φωτογραφίες, περιγραφή ενδυμάτων, τιμή προϊόντος κ.λπ.) χωρίς προειδοποίηση όπως και να περιορίσει την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο της παρούσας ιστοσελίδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Το περιεχόμενο, τα λογότυπα και τα λογισμικά της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του pointcasualwear.gr ή συνεργαζόμενων εταιριών με αυτό. Το περιεχόμενο της σελίδας διατίθεται στο χρήστη μόνο μη εμπορική  προσωπική χρήση. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάσετε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του  pointcasualwear.gr. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο του pointcasualwear.gr ή τρίτων.  Ρητώς συμφωνείται ότι ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα ή το διαδικτυακό τόπο του pointcasualwear.gr με τρόπο που δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη στο pointcasualwear.gr ή σε τρίτο, για την αποκατάσταση των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο χρήστης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Το pointcasualwear.gr σεβόμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας του, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των δεδομένων του χρήστη. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το  pointcasualwear.gr, με εξαίρεση : i) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας και ii) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας του ν.2472/1997, το δε pointcasualwear.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ.Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι, πριν την αγορά των προϊόντων, ανέγνωσε τους  όρους και αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Ενδέχεται για τεχνικές αιτίες που αφορούν στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης ή λόγω εισόδου στην ιστοσελίδα μέσω κινητού τηλεφώνου να υπάρξει μερική αναντιστοιχία μεταξύ του προβαλλόμενου προϊόντος με το πραγματικό όπως π.χ. στην περίπτωση διαφοροποιήσεων στις αποτυπώσεις των χρωμάτων των ενδυμάτων. Το pointcasualwear.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις. Προσπαθούμε το μέγιστο ώστε οι φωτογραφίες να αναπαριστούν το κάθε προϊόν όσο το δυνατόν πιο πιστά, αλλά δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη στην περίπτωση που κάποιες δεν είναι ακριβείς. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι κάνετε χρήση με δική σας ευθύνη και την αποδέχεστε ως έχει.


ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μεταβολής των τιμών, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο pointcasualwear.gr ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα αποστολής (εφόσον αυτά υφίστανται) και αντικαταβολής (αν είναι ο τρόπος πληρωμής σας αυτός), για το ύψος των οποίων θα ενημερώνεται ο πελάτης μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. Ο χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του, κατά την παραγγελία, είναι αληθή και ακριβή. Προς αποφυγή λαθών θεωρείται σκόπιμο ο χρήστης να προβεί σε έλεγχο όλων των στοιχείων της παραγγελίας του πριν την ολοκλήρωσή της. Το pointcasualwear.gr διατηρεί το δικαίωμα να μη αποδεχθεί παραγγελία από πρόσωπο, που δεν έχει παραλάβει ή πληρώσει με αντικαταβολή παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς αιτιολογία κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν. Το pointcasualwear.gr δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το χρήστη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας. 

Ολοκλήρωση/Επιβεβαίωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα λάβετε μέσω email ή/και με τηλέφωνο την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

Ακύρωση παραγγελίας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση ολοκλήρωσης, καλώντας μας στο 2102719700 ή με email στο info@pointcasualwear.gr . Ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Mη παραλαβή παραγγελίας

Σε περίπτωση "μη παραλαβής" της παραγγελίας σας, τα έξοδα αποστολής και επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Όλες οι αποστολές εντός Ελλάδας πραγματοποιούνται χωρίς έξοδα αποστολής.

  • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΕΜΒΑΣΜΑ). Μπορείτε να κάνετε κατάθεση το ποσό της παραγγελίας σας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς. Στο καταθετήριο, κρίνεται απαραίτητο να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2102719700 ή να στείλετε email στο info@pointcasualwear.gr  για επιβεβαίωση. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τραπεζικά απαιτούνται 2 ημέρες για να ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού 

ALPHABANK:

Α. Λογαριασμού: 292-002002-004820

IBAN       : GR42 0140 2920 2920 0200 2004 820

Κάτοχος : ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

PIRAEUS BANK:

Α. Λογαριασμού: 5035-085886-190

IBAN       : GR67 0172 0350 0050 3508 5886 190 

Κάτοχος : ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

  • ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.  Αν διαθέτετε πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa, Visa Εlectron, MasterCard, American Express, Maestro, DINERS  μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την ασφαλή πλατφόρμα πληρωμών της Alphabank, "Alpha  e-Commerce" όπου και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Το pointcasualwear.gr αποστέλλει τα παραγγελθέντα προϊόντα στην διεύθυνση που ο χρήστης έχει ορίσει, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Ο χρόνος παράδοσης είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες. Τα προϊόντα μεταφέρονται ασφαλισμένα για λογαριασμό του πελάτη υπό ευθύνη της εταιρείας ταχυμεταφορών. Μετά την παράδοση και παραλαβή του δέματος η ευθύνη μεταφέρεται στον πελάτη.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Παραλαμβάνετε τη παραγγελία σας από το φυσικό κατάστημα μας που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ηρακλείου 346Β, Ν.Ιωνία. Κατά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημά μας σας κάνουμε 10% έκπτωση στο συνολικό ποσό αγορών σας! (Δεν συνδυάζεται με κάποια άλλη έκπτωση και δεν ισχύει για ήδη εκπτωτικούς κωδικούς)  Η κράτηση της παραγγελίας σας στο κατάστημα μας γίνεται για (3) εργάσιμες ημέρες ΜΟΝΟ ΑΝ επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή - δηλ. κατά την παραλαβή των προϊόντων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Γενικά αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, πρέπει να γίνει μέσα σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.Επίσης, σας ενημερώνουμε οτι επιστροφές χρημάτων ΔΕΝ πραγματοποιούνται.

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα ΠΡΕΠΕΙ να:

  • είναι πλήρες και χωρίς φθορές
  • ΜΗΝ έχουν αφαιρεθεί τα καρτελάκια και τυχόν διακριτικά σήματα που φέρει 
  • ΜΗΝ έχει χρησιμοποιηθεί και φορεθεί
  • η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και  σε άριστη κατάσταση,
  • φέρει όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Καρτελάκι προϊόντος κ.ο.κ).

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν θα ΠΡΕΠΕΙ:

Να το συσκευάσετε με ασφαλή τρόπο, όπως το παραλάβετε , έτσι ώστε να είναι προστατευμένο κατά τη διαδρομή του προς εμάς. Ευθύνη για όποιο ελάττωμα φέρει το προϊόν κατά τη διαδρομή λόγω κακής συσκευασίας βαραίνει αποκλειστικά τον αποστολέα με αποτέλεσμα να μην γίνεται αποδεκτό.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 2719700 ή εναλλακτικά η συμπλήρωση της            φόρμας επιστροφής.

Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 εργασίμων ημερών τότε το pointcasualwear.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση.

Κόστος επιστροφής

Για την πρώτη επιστροφή ΚΑΙ ΜΟΝΟ δεν χρεώνεστε με τα έξοδα επιστροφής, εφόσον το  συνολικό κόστος των αγορασθέντων προϊόντων είναι άνω των 50€. Τα έξοδα αποστολής και κάθε επιπλέον επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη και το κόστος για την κάθε αποστολή ή επιστροφή είναι 4€ για την επιστροφή, 4€ για την αποστολή συν 1,50€ το κόστος αντικαταβολής. Για τις επιστροφές/αποστολές στην Κύπρο το κόστος ΚΑΘΕ μεταφοράς είναι 10€.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο χρήστης δεν είναι διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή/και τηλεφώνου το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε για την πιθανή ημερομηνία παράδοσής του.


Recently Viewed

No products

Μενού

Top